Integritetspolicy

BokaNu värnar om att enbart använda minsta möjliga mängd personuppgfiter för att låta en kund i BokaNu utföra en tjänst för sina kunder. GDPR är en kärna i varje beslutsprocess för att uppnå högsta möjliga integritet för dina personuppgifter.

Data som samlas in

Vid registrering är det upp till varje kund i BokaNu att välja vilka personuppgifter som behövs för att boka en tjänst. I Sverige är det vanligt att personnummer krävs, ihop med adress samt kontaktuppgifter.

Vid inloggning kan du logga in via social media, t.ex. Facebook eller Google. Vi hämtar då enbart din e-postadress samt namn för att påskynda registreringsprocessen.

Hur personuppgifter används

Dina personuppgifter används till att skapa ett komplett bokningsunderlag för tjänsten du är intresserad av.

Varje bokningssystem i BokaNu är en egen isolerad databas och inga personuppgifter delas mellan kunderna i BokaNu.

Varje kund i BokaNu äger sina personuppgifter och inga personuppgifter får säljas vidare för användning av tredje part.

Hur personuppgifter är skyddade

Personuppgifter skyddas genom att i högsta möjliga mån begränsa exponering av data samt att BokaNu kräver starka envägskrypterade lösenord för åtkomst till administration alternativt 2-faktorsauthenticering.

Varje funktion eller avdelning i BokaNu skyddas med rättighetsnivåer som sätts av administratorn för sitt företag.

Journalsystemet använder utökade rättighetsnivåer samt högre nivå av loggning för att efterfölja journalsystemslagen.

Rättigheter till dina personuppgifter

Du som kund till ett företag som använder BokaNu kan via “Mitt konto” göra ett utdrag med vad för personuppgifter som är lagrade på dig samt ett utkast av dina bokningar i ett datavänligt språk för exportering.

Radering av personuppgifter

Under “Mitt konto” på det företag du är registrerad kan du begära radering av ditt konto. Det är upp till varje företag i BokaNu att välja hur mycket av din data som kan raderas för att efterfölja svensk lag. T.ex. bokföringslagen kräver att viktig information sparas i 7 år.

Kakor

BokaNu som bokningssystem använder inga kakor i syfte att spåra dig utanför tjänsten behov att upprätthålla en säker inloggning och åtkomst till systemet.